Prijs en vergoeding

Vergoeding

In de prijzen en vergoedingen van hoortoestellen is de afgelopen jaren veel veranderd. Voorheen kreeg u een bepaalde vergoeding op hoortoestellen en mocht u zelf weten aan welke hoortoestellen u dit wilde besteden en wat u eventueel zelf nog bij wilde betalen. Sinds 2013 is het vergoedingssysteem veranderd en bepaalt de zorgverzekeraar welke toestellen we mogen aanpassen tegen welke prijs. (Dit geldt voor alle audiciens in Nederlands). Alle hoortoestellen waar u vergoeding voor kunt krijgen, zijn ingedeeld in de categorieën 1 t/m 5. Op het moment dat u in aanmerking komt voor vergoeding op een hoortoestel, wordt u volgens het protocol hoorzorg ingedeeld in één van de categorieën. Uit deze categorie kunt u dan een hoortoestel kiezen. Op deze manier streeft de zorgverzekeraar er voor om een adequate oplossing te vinden voor uw problemen. Per zorgverzekering kunnen nog extra eisen gesteld worden aan categorie 4/5 hoortoestellen. Hier kunnen wij u duidelijkheid over geven.

In Nederland vergoeden zorgverzekeraars 75% van de kosten voor een hoortoestel uit de basisverzekering, indien er een contract is met de audicien. De overige 25% is een eigen bijdrage. Met bepaalde aanvullende verzekeringen heeft u recht op extra vergoeding en wordt het 25%-bedrag (gedeeltelijk) ook nog vergoed. Voor alle vergoedingen geldt dat de verzekering pas uitkeert op het moment dat het verplichte eigen risico van €385,- is gebruikt. Om een duidelijk beeld te krijgen wat dit precies voor u betekent, raden we u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij hebben hier helaas geen inzicht in. In 2021 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast de hoortoestellen die ingedeeld zijn in de categorieën, zijn er nog andere toestellen die kunnen zorgen voor een betere oplossing. Deze hoortoestellen zijn geavanceerder en kunnen dus meer. Bij aanschaf van deze toestellen krijgt u meestal geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Wel kunt u de hoortoestellen in dat geval aftrekken van de belasting.

Categorie 1 t/m 3

– Indeling op basis protocol hoorzorg
– Adequate hooroplossing
– Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

Categorie 4 en 5

– Indeling op basis protocol hoorzorg
– Adequate hooroplossing
– Afhankelijk van zorgverzekering aanvullende eisen nodig
– Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

Buitencategorie

– Vrije keuze in toestellen
– Optimale hooroplossing
– Meestal geen vergoeding vanuit zorgverzekeraar
– Aftrekbaar van belasting

Prijzen

Net als de vergoedingen wordt bij de prijzen van hoortoestellen gekeken naar de categorieën 1 t/m 5. Iedere zorgverzekering heeft zelf vastgesteld wat een toestel uit een bepaalde categorie mag kosten. Dit is landelijk geregeld en voor alle audiciens hetzelfde. Hier hebben wij geen inspraak in en moeten we ons aan houden. Het kan dus zo zijn dat iemand uit uw omgeving een andere prijs betaalt voor hetzelfde hoortoestel, omdat hij ergens anders verzekerd is.

Op het moment dat u een proef start met hoortoestellen krijgt u van ons een overzicht mee, met wat de prijs en vergoeding is van de toestellen bij uw zorgverzekering. Dit is om u op de hoogte te stellen wat de toestellen gaan kosten op het moment dat u beslist deze te nemen. U hoeft op dat moment nog niks te betalen.

De prijzen van hoortoestellen buiten de categorie worden door ons bepaald. Wij streven er bij deze hoortoestellen naar u een kwalitatief uitstekend toestel te leveren voor een eerlijke prijs.

Accessoires

Naast vergoeding op hoortoestellen geven zorgverzekeraars nog vergoeding op accessoires, oftewel hoorhulpmiddelen. Net als voor de hoortoestellen geldt dat we u niet een eenduidig overzicht kunnen geven van prijzen en vergoedingen omdat dit per zorgverzekering verschilt. Belangrijk in het aanschaffen van hoorhulpmiddelen is dat we de problemen en oplossingen samen bespreken. Op dat moment kunnen we namelijk een passend en persoonlijk advies geven.

Verzekeraars

In 2021 is het gelukt om met ALLE zorgverzekeraars een contract af te sluiten.