Gratis hoortest 


Het belangrijkste meetinstrument om uw gehoor in kaart te brengen, is een complete audiogram-test. Na inspectie van uw oren beginnen we met een pieptest, gevolgd door een spraaktest waarin wordt gekeken naar uw spraakverstaan in relatie tot de luidheid van het aangeboden geluid.


Deze test gebeurt in een zo geluidsarm mogelijke cabine omdat resultaten dan het beste met die van andere specialisten te vergelijken zijn, en u het minst gestoord wordt door geluiden van buitenaf.

 

Bij Janssen Hoorzorg zien wij deze hoortest als essentieel en als service naar u toe, dus bij ons is deze test altijd gratis. Ook zogenaamde second opinie testen.


 Maak direct een afspraak